VinFast Lux SA2.0

VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,220,965,000 VND
 

 

Nhận giá khuyến mãi

VinFast Lux SA2.0 Nâng Cao

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,318,704,000 VND
 

 

Nhận giá khuyến mãi

VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp Nappa

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,483,134,000 VND
 

 

Nhận giá khuyến mãi