VinFast Lux SA2.0

VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,226,165,000 VND
GIÁ TRẢ GÓP : 1.362.490.000 VND

 

Nhận giá khuyến mãi

VinFast Lux SA2.0 Nâng Cao

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,298,840,000 VND
GIÁ TRẢ GÓP : 1.443.240.000 VND

 

Nhận giá khuyến mãi

VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp Nappa

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,451,600,000 VND
GIÁ TRẢ GÓP : 1.612.625.000 VND

 

Nhận giá khuyến mãi