VinFast Lux A 2.0

VinFast Lux A2.0 Tiêu Chuẩn

GIÁ TRẢ THẲNG : 881,695,000 VND
Giá TRẢ GÓP : 979,640,000 VND
Nhận giá khuyến mãi

VinFast Lux A2.0 Nâng Cao

GIÁ TRẢ THẲNG : 948,575,000 VND
GIÁ TRẢ GÓP : 1,060,200,000 VND
Nhận giá khuyến mãi

VinFast Lux A2.0 Cao Cấp Nappa

GIÁ TRẢ THẲNG : 1,074,450,000 VND
Giá TRẢ GÓP : 1,193,770,000 VND
Nhận giá khuyến mãi